CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

1. Gia sư bậc tiểu học tại Hà Nội:

§  Trumg tâm gia sư nhận các lớp mầm non – tiểu học cơ sở.
§  Gia sư lớp 1 – 2: Luyện phát âm, ghép vần, tô chữ, học toán nhanh, luyện chữ, luyện nói: Ngọng, lắp …
§  Gia sư lớp 3 – 4 – 5: Luyện chữ đẹp, hướng dẫn làm văn, học toán nhanh, tư duy làm văn – toán, học tiếng anh tiểu học …
 

2. Gia sư bậc trung học cơ sở tại Hà Nội:

§   Gia sư toán các lớp từ 6 – 7 – 8 – 9: theo chương trình sách giáo khoa và chương trình nâng cao – ôn thi vào lớp 10.
§   Gia sư văn các lớp từ 6 – 7 – 8 – 9: theo chương trình sách giáo khoa và chương trình nâng cao – ôn thi vào lớp 10.
§   Gia sư các môn khác: Văn, Sử, Địa, Sinh, Anh, Lý, Hóa …
 

 

3. Gia sư bậc trung học phổ thông tại Hà Nội:

 
§   Trung tâm gia sư dạy kèm, luyện thi Đại học – Cao đẳng Khối A: với các môn Toán – Lý – Hóa bắt đầu hệ thống từ lớp 10 – 11 – 12 theo chương trình cơ bản SGK và các chương trình nâng cao – ôn thi đại học.
§   Trung tâm gia sư luyện thi Đại học – Cao đẳng Khối B: Với các môn Toán – Hóa – Sinh bắt đầu hệ thống từ lớp 10 – 11 – 12 theo chương trình cơ bản SGK và các chương trình nâng cao – ôn thi đại học tại Hà Nội.
§   Trung tâm gia sư luyện thi Đại học – Cao đẳng Khối C: Với các môn: Văn – Sử – Địa bắt đầu hệ thống từ lớp 10 – 11 – 12 theo chương trình cơ bản SGK và các chương trình nâng cao – ôn thi đại học.
§   Trung tâm gia sư dạy kèm, luyện thi Đại học – Cao đẳng Khối D: Với các môn: Toán – Văn – Anh bắt đầu hệ thống từ lớp 10 – 11 – 12 theo chương trình cơ bản SGK và các chương trình nâng cao – ôn thi đại học.
§   Gia sư các môn khác: Năng khiếu: Nhạc, Thể thao, Vẽ, …
 

4. Gia sư cho người đi làm tại Hà Nội:

 
- Ngoại Ngữ tại Hà Nội:
§   Tiếng anh: Tiếng anh giao tiếp cơ bản, ngữ pháp tiếng anh … chương trình học theo nhóm, học 1 – 1 …
§   Tiếng Trung: Tiếng Trung giao tiếp cơ bản, ngữ pháp tiếng Trung … chương trình học theo nhóm, học 1 – 1 …
§   Tiếng Nga: Tiếng Nga giao tiếp cơ bản, ngữ pháp tiếng Nga… chương trình học theo nhóm, học 1 – 1 …
§   Tiếng Pháp: Tiếng Pháp giao tiếp cơ bản, ngữ pháp tiếng Pháp … chương trình học theo nhóm, học 1 – 1 …
§   Tiếng Nhật: Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản, ngữ pháp tiếng Nhật … chương trình học theo nhóm, học 1 – 1 …
- Gia sư tin học văn phòng tại Hà Nội:
§   Đào tạo tin học văn phòng cấp tốc – các chương trình nâng cao Word và Excel.
§   Đào tạo Kế toán cấp tốc.
§   Đào tạo quản trị hệ thống website.
 

5. Chương trình luyện thi:

§  Các chương trình luyện thi vào lớp 10 giành cho các trường chuyên và không chuyên.
§  Các chương trình luyện thi Đai học theo từng chủ để – từ dễ tới khó.
§  Luyện thi Toeic
§  Luyện thi Toefl
§  Luyện thi Ielts